O muzeu

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce a dostavba Hasičského muzea v Ostravě na ulici Zákrejsova v Ostravě Přívoze a srdečně Vás zveme k prohlídce expozice.

Důvodem pro vybudování Hasičského muzea města Ostravy byla snaha o vytvoření důstojného prostředí, které nabízí odborné i laické veřejnosti pohled na historii požární ochrany, vývoj technických prostředků a činnost hasičů.

Samotnou expozici hasičského muzea tvoří sedm částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky,  technického vybavení, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.

První část expozice tvoří modelové situace, které slouží jako ukázky zásahů souvisejících s činností hasičů. V prví části expozice je také zařazeno množství sběratelských modelů aut, techniky, nášivek a předmětů, které napoví jak velkou fantazii má sběratelská vášeň. V expozici jsou představeny modely požáru hotelu, dopravní nehody vlakové soupravy převážející chemické látky, požáru důlních prostor, požár hotelu a dopravní nehody automobilu v tunelu. Modely jsou výsledkem ruční práce nadšenců a sběratelů.

V druhé části je prezentován vznik a vývoj hasičství, expozice je tvořena historickými předměty a to od sošek Svatých Floriánů, uniforem, přileb, signálek, sirén, praporů až po dokumenty, pozvánky a cvičební řády, které popisují jak bohatá je historie hasičství. V expozici dokumentující vznik a historii hasičství je vystaveno přes 60 exponátů. Mezi ty nejpočetnější patří přilby a uniformy, mezi ty nejzajímavější patří například velice vzácná slavnostní hasičská velitelská šavle a ozubený tesák.

Třetí část se odehrává v kinosále s velkoplošnou projekcí, kde se promítají filmy natočené při reálných zásazích hasičů. Nabídku DVD titulů tvoří nejen filmy z oblasti povodní, požárů, technických zásahů, ale také ukázka činnosti Centra tísňového volání města Ostravy. Po dohodě je dále možné vybírat z ostatních titulů, které podrobněji popisují jednotlivé činnosti hasičů.

Následuje jedinečná expozice pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, která simuluje spolupráci integrovaného záchranného systému při řešení vzniklých událostí.

Další část expozice tvoří ukázka záchrany osob při dopravní nehodě, a to včetně předvedení aktuálně používané techniky. Současně ukazuje spolupráci Integrovaného záchranného systému při tomto zásahu. Následuje ukázka záchranných prací hasičů-lezců ve výšce a nad volnou hloubkou. Ukázka je rozdělena do tří sekcí, které charakterizují některé z obvyklých činností hasičů-lezců (vytažení osoby ze studny, výstup na strom, lanové přemostění-tyrolský traverz).

Poslední část expozice tvoří přehled vzniku a vývoje hasičské techniky, především hasičských stříkaček. Vývoj je dokumentován expozicí od hasičských kbelíků přes ruční a koněspřežné, až po motorové stříkačky. V této části si návštěvník může s pomocí této techniky prakticky vyzkoušet, jak probíhala likvidace požáru v devatenáctém století.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider slider

---infopanel---

Libovolný box

Zde můžete jak v levé tak i pravé liště umístit box s editovatelným obsahem z administace. Vše jednoduše díky správy v administraci.